1.
Hoàng TMH, Nguyễn T Đoan T, Nguyễn PUN. KHẢO SÁT TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN GÂY VIÊM PHỔI THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG . ctump. 2023;(58):167-173. doi:10.58490/ctump.2023i58.707