1.
Nguyễn T Đoan T, Phan TLP, Hoàng TMH, Nguyễn HH. ĐẶC ĐIỂM GÂY BỆNH VÀ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA PSEUDOMONAS AERUGINOSA TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG . ctump. 2023;(58):159-166. doi:10.58490/ctump.2023i58.706