1.
Lê TT, Võ TNH, Phạm TT. MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI BỆNH SỐNG SÓT SAU ĐỘT QUỴ NÃO VÀ NHU CẦU GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC . ctump. 2023;(58):152-158. doi:10.58490/ctump.2023i58.705