1.
Huỳnh TL, Nguyễn T Ân N, Đinh TT. ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ HỌC TRỰC TUYẾN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG . ctump. 2023;(58):138-144. doi:10.58490/ctump.2023i58.703