1.
Trần TNA, Phan VT. THỰC TRẠNG GHI HỒ SƠ BỆNH ÁN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT NĂM 2022 . ctump. 2023;(58):79-86. doi:10.58490/ctump.2023i58.697