1.
Hoàng NNL, Nguyễn TTN, Nguyễn TAV, Trần Đăng T, Trần MH. THỰC TRẠNG RÁC THẢI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2022 . ctump. 2023;(58):72-78. doi:10.58490/ctump.2023i58.696