1.
Hoàng HL, Lê NKL. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TÂM THU THẤT BẰNG SÓNG CAO TẦN . ctump. 2023;(58):64-71. doi:10.58490/ctump.2023i58.695