1.
Dương TKH, Phạm TMQ, Ngô THL. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TRẦM CẢM Ở PHỤ NỮ THAI NGHÉN NGUY CƠ CAO ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG. ctump. 2023;(58):48-55. doi:10.58490/ctump.2023i58.693