1.
Lâm Đức T, Phạm TKT, Quan KP, Võ T Ánh T, Nguyễn TH, Nguyễn TT, Lê TG, Ngô TTH, Đoàn T Điền. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ . ctump. 2023;(58):34-40. doi:10.58490/ctump.2023i58.691