1.
Lê HMC, Mai VH, Nguyễn TD, Trần TH. YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA LOẠN SẢN PHẾ QUẢN PHỔI Ở TRẺ SƠ SINH RẤT NON THÁNG . ctump. 2023;(58):27-33. doi:10.58490/ctump.2023i58.690