1.
Nguyễn TB, Nguyễn THT, Lê MH, Nguyễn TĐ, Huỳnh QS. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI PHÒNG BỆNH GIUN ĐŨA CHÓ, MÈO Ở NGƯỜI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH. ctump. 2023;(62):16-23. doi:10.58490/ctump.2023i62.680