1.
Nguyễn LÁH, Đỗ NTT, Trần NT, và c.s. KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN SINH VIÊN KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021. ctump. 2023;(61):246-252. doi:10.58490/ctump.2023i61.676