1.
Ngô NLT, Võ MP, Đoàn ĐN. GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA CHỈ SỐ KHÁC BIỆT ÁP LỰC RIÊNG PHẦN CO2 MÁU TĨNH MẠCH TRUNG TÂM - ĐỘNG MẠCH Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM TRÙNG. ctump. 2023;(62):83-90. doi:10.58490/ctump.2023i62.655