1.
Khưu QH, Nguyễn TA, Nguyễn PN, Trần TNN, Lê TH, Phan TTN. ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG PHỤ SAU TIÊM VẮC-XIN ASTRAZENECA CHO MŨI 1 VÀ PFIZER CHO MŨI 2 TẠI CẦN THƠ NĂM 2021. ctump. 2023;(61):336-342. doi:10.58490/ctump.2023i61.620