1.
Trần VH, Võ QH, Tạ VQ, Võ NL. BÁO CÁO CA BỆNH: PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI THỪA MANH TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. ctump. 2023;(57):177-182. doi:10.58490/ctump.2023i57.611