1.
Lê TT, Đỗ VC, Trần VT. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO SAU KHỚP GỐI QUA NỘI SOI BẰNG GÂN HAMSTRING TỰ THÂN. ctump. 2023;(57):154-159. doi:10.58490/ctump.2023i57.609