1.
Dương DTP, Hồ LH, Phạm VN. CÁC DẠNG MẠCH MÁU CỦA ĐẠI TRÀNG PHẢI VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỚM UNG THƯ ĐẠI TRÀNG PHẢI BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI . ctump. 2023;(57):133-139. doi:10.58490/ctump.2023i57.606