1.
Lê TT, Đỗ VC, Trần VT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI VỚI TRANSFIX TECHNICH. ctump. 2023;(57):129-133. doi:10.58490/ctump.2023i57.605