1.
Nguyễn HH, Đỗ TTN, Nguyễn TTT. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG VẢY NẾN MỦ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. ctump. 2023;(57):115-121. doi:10.58490/ctump.2023i57.603