1.
Lê CN, Đinh VP, Trần THL, Lương THT, Nguyễn TT. THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ Y ĐỨC CỦA SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump. 2023;(57):87-94. doi:10.58490/ctump.2023i57.599