1.
Châu HH, Huỳnh VB. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM DA TIẾT BÃ Ở NGƯỜI LỚN BẰNG ITRACONAZOL PHỐI HỢP E-PSORA TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU CẦN THƠ NĂM 2021 – 2022. ctump. 2023;(57):74-79. doi:10.58490/ctump.2023i57.597