1.
Nguyễn TNT, Trần CL, Nguyễn TXQ, Lê HP, Nguyễn TBD, Huỳnh NT. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY CẤP MẤT NƯỚC Ở TRẺ NHẬP VIỆN BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022. ctump. 2023;(57):57-64. doi:10.58490/ctump.2023i57.595