1.
Đào QT, Nguyễn VĐ, Nguyễn HT, Tô AQ, Nguyễn V, Trần HQ. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ Ở BỆNH NHÂN THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ CÓ CHÈN ÉP THẦN KINH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020 – 2022. ctump. 2023;(57):43-50. doi:10.58490/ctump.2023i57.583