1.
Phạm TV, Nguyễn VĐ, Phạm TT, Phù TN, Nguyễn TXM, Nguyễn TTT. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN VIÊM XOANG MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG CẦN THƠ. ctump. 2023;(57):38-43. doi:10.58490/ctump.2023i57.582