1.
Lê TH, Phạm TT, Châu LT, và c.s. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA PHỤ NỮ TỪ 18-49 TUỔI TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2019. ctump. 2023;(57):22-29. doi:10.58490/ctump.2023i57.580