1.
Lương ĐL, Nguyễn MP, Lê TKĐ, Lê TTT, Hồ TTL. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, MỨC ĐỘ BỆNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAI PHỤ MẮC COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. ctump. 2023;(61):307-314. doi:10.58490/ctump.2023i61.574