1.
Võ NTĐ, Nguyễn TTL, Thái HNT, Nguyễn VM, Nguyễn HT, Điều TK. KHẢO SÁT KIẾN THỨC – THÁI ĐỘ VỀ RỬA TAY CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA NĂM THỨ BA HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump. 2023;(61):286-292. doi:10.58490/ctump.2023i61.527