1.
Huỳnh LTT, Phạm TP, Trần DH, Ngô HT. GIÁ TRỊ TIÊN ĐOÁN CÁC BIẾN CỐ TIM MẠCH CỦA NỒNG ĐỘ ACID URIC MÁU TRÊN BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN. ctump. 2023;(61):240-245. doi:10.58490/ctump.2023i61.525