1.
Dương C Điền, Phạm HL. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM NGÓN TAY BẰNG VẠT DA NHÁNH XUYÊN ĐỘNG MẠCH NGÓN TAY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ. ctump. 2023;(56):129-137. doi:10.58490/ctump.2023i56.514