1.
Châu HM, Phan QN, Ngô TT, Phạm TNH, Nguyễn TO, Phan VH, Trần Đức L, Trần CL. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH MÀNG TRONG Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022 . ctump. 2023;(56):86-93. doi:10.58490/ctump.2023i56.504