1.
Lê VK, Nguyễn H Ái U, Võ MT, Nguyễn TTD, Nguyễn BC, Trịnh THD. KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG THIẾU VI CHẤT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ SUY DINH DƯỠNG DƯỚI 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022 . ctump. 2023;(56):80-85. doi:10.58490/ctump.2023i56.503