1.
Nguyễn TMH, Trần LN. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X QUANG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY PHỨC HỢP GÒ MÁ BẰNG NẸP VÍT NHỎ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT- ĐỒNG NAI NĂM 2021-2022 . ctump. 2023;(56):52-58. doi:10.58490/ctump.2023i56.499