1.
Bùi TS, Nguyễn PBQ, Nguyễn TT, Nguyễn V Đằng, Phạm TAT, Đoàn DT. GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG DÂY CHẰNG CHÉO KHỚP GỐI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020-2022 . ctump. 2023;(56):45-51. doi:10.58490/ctump.2023i56.498