1.
Trần TTT, Lê Đinh MT, Trương PL, Trần TN, Nguyễn TTT, Bạch TD, Ngô PT, Lê KN, Nguyễn HTD, Trần TNL. KHẢO SÁT KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ BỊ NHIỄM COVID-19 ĐƯỢC CÁCH LY TẠI NHÀ . ctump. 2023;(56):29-37. doi:10.58490/ctump.2023i56.496