1.
Lâm YH, Đặng DK, Dương XC. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH HỢP LÝ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN BÌNH AN – KIÊN GIANG NĂM 2021 . ctump. 2023;(56):8-16. doi:10.58490/ctump.2023i56.493