1.
Trương QP, Huỳnh THN, Nguyễn TB. KIẾN THỨC VÀ HÀNH VI LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH VIÊM GAN VI RÚT C: KHẢO SÁT TRÊN NGƯỜI DÂN TẠI TỈNH TRÀ VINH. ctump. 2023;(57):7-14. doi:10.58490/ctump.2023i57.442