1.
Bùi HMĐ, Lê HP, Bùi C, Lê MT, Trần MT, Cao HT. TÁC DỤNG CỦA LIỆU PHÁP MÙI HƯƠNG ĐỐI VỚI NỖI LO SỢ NHA KHOA TRÊN BỆNH NHÂN TIỂU PHẪU RĂNG KHÔN. ctump. 2023;(62):9-16. doi:10.58490/ctump.2023i62.441