1.
Lê THM, Võ TT. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GAP-PCR PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN MẤT ĐOẠN GEN ALPHA-GLOBIN GÂY BỆNH HEMOGLOBIN H. ctump. 2023;(57):94-101. doi:10.58490/ctump.2023i57.421