1.
Nguyễn AK, Huỳnh HT, Bồ KP, Nguyễn TQM, Huỳnh TK, Phạm TG. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH NỘI SOI PHÓNG ĐẠI KẾT HỢP NHUỘM MÀU BẰNG CHẾ ĐỘ BLI CỦA BỆNH NHÂN POLYP ĐẠI- TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ. ctump. 2022;(55):186-192. doi:10.58490/ctump.2022i55.405