1.
Nguyễn VK, Phạm Hồ ĐK, Nguyễn Thị HN, và c.s. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG VÀ NHU CẦU ĐIỀU TRỊ CỦA HỌC SINH LỚP 3, TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ KHÁNH, HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. ctump. 2023;(61):293-300. doi:10.58490/ctump.2023i61.380