1.
Phạm HMT, Huỳnh TC, Nguyễn SN, Đinh LUN. KẾT QUẢ NGẮN HẠN LIỆU PHÁP RÚT NGẮN KHÁNG KẾT TẬP TIỂU CẦU KÉP Ở BỆNH NHÂN BỆNH MẠCH VÀNH MẠN NGUY CƠ CHẢY MÁU CAO ĐẶT STENT BIOFREEDOM . ctump. 2022;(54):167-173. doi:10.58490/ctump.2022i54.374