1.
Lương CL, Huỳnh TMD. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TẠI KHOA NGOẠI - TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU . ctump. 2023;(54):152-159. doi:10.58490/ctump.2022i54.372