1.
Dương TTV, Lâm HT, Trịnh QK, Trương TNH. SỨC KHỎE TÂM THẦN Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH HÔ HẤP MẠN . ctump. 2023;(54):24-31. doi:10.58490/ctump.2022i54.351