1.
Huỳnh NÁ, Nguyễn TQ. KIỂM ĐỊNH THANG ĐO KỸ NĂNG GIAO TIẾP- HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH RA QUYẾT ĐỊNH. ctump. 2022;(55):21-27. doi:10.58490/ctump.2022i55.341