1.
Lê HV. Nghiên cứu khả năng tái hoà nhập cộng đồng ở bệnh nhân tâm thần phân liệt tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ năm 2021-2022. ctump. 2022;(47):149-156. doi:10.58490/ctump.2022i47.34