1.
Lê TG, Nguyễn TNV, Lê TT, Trần HTP. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC TĂNG HUYẾT ÁP VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022 . ctump. 2022;(51):221-228. doi:10.58490/ctump.2022i51.334