1.
Nguyễn TLN, Nguyễn PT, Nguyễn TT, và c.s. STRESS, LO ÂU, TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022. ctump. 2022;(51):169-177. doi:10.58490/ctump.2022i51.327