1.
Nguyễn VL, Lý QH, Võ TH, Phạm TT, Nguyễn KN, Hà TTM. Đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị sẹo quá phát bằng tiêm Triamcinolone tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. ctump. 2022;(47):135-141. doi:10.58490/ctump.2022i47.32