1.
Lâm NP, Phạm VN. DIỆN CẮT VÒNG QUANH VÀ KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG UNG THƯ ĐẠI TRÀNG . ctump. 2022;(51):68-75. doi:10.58490/ctump.2022i51.310