1.
Bùi XT, Nguyễn HTT, Bùi HK, Lưu NT, Trần TNN. ĐÁNH GIÁ TÁC NHÂN VI SINH VÀ TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 CÓ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022. ctump. 2023;(69):65-72. doi:10.58490/ctump.2023i69.273